Đầu tư hệ thống nhà xưởng rộng lớn hơn 2.000 mét vuông để đáp ứng kịp thời cho những dự án lớn của khách hàng. QUẢNG CÁO AN ĐẠT

Đầu tư hệ thống nhà xưởng rộng lớn hơn 2.000 mét vuông để đáp ứng kịp thời cho những dự án lớn của khách hàng. QUẢNG CÁO AN ĐẠT

Đầu tư hệ thống nhà xưởng rộng lớn hơn 2.000 mét vuông để đáp ứng kịp thời cho những dự án lớn của khách hàng. QUẢNG CÁO AN ĐẠT

Đầu tư hệ thống nhà xưởng rộng lớn hơn 2.000 mét vuông để đáp ứng kịp thời cho những dự án lớn của khách hàng. QUẢNG CÁO AN ĐẠT

Đầu tư hệ thống nhà xưởng rộng lớn hơn 2.000 mét vuông để đáp ứng kịp thời cho những dự án lớn của khách hàng. QUẢNG CÁO AN ĐẠT
Đầu tư hệ thống nhà xưởng rộng lớn hơn 2.000 mét vuông để đáp ứng kịp thời cho những dự án lớn của khách hàng. QUẢNG CÁO AN ĐẠT
 Đầu tư hệ thống máy móc hiện đại và áp dụng dây chuyền sản xuất khép kín

Đăng lúc: 17-04-2015 04:06:09 PM - Đã xem:

Đầu tư hệ thống máy móc hiện đại và áp dụng dây chuyền sản xuất khép kín (sản xuất tại chổ) như: Máy Lazer + CNC cắt ván tự động –> Sơn PU –> In kỹ thuật số => Thành phẩm; Máy chặt sắt + Cắt sắt tự động -> Hàn tự động -> Dây chuyền sơn tĩnh điện tự động => Thành phẩm. Đang cập nhật hình ảnh.....